Trwa ładowanie...
d67qolp
gieŁda

Bankier.pl SA transakcje zbycia akcji spółki

Raport bieżący 42/2008


Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2008 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29...

Share
d67qolp

Raport bieżący 42/2008

Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2008 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcjach na akcjach Spółki Bankier.pl S.A.

Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych Pan Konrad Sitnik osoba obowiązana jako Członek Zarządu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA oraz Członek Rady Nadzorczej Bankier.pl S.A. poinformował o następujących transakcjach na akcjach Bankier.pl S.A.:

Opis transakcji: Data transakcji: 18 czerwca 2008 roku; Rodzaj transakcji: przeniesienie akcji spółki Bankier.pl S.A. tytułem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; Wolumen: łącznie 710.000 (słownie: siedemset dziesięć tysięcy) sztuk; Cena: średnia cena 12,75 PLN za sztukę; Miejsce transakcji: Warszawa; Tryb zawarcia transakcji: zapis na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

d67qolp

Opis transakcji: Data Transakcji: 18 czerwca 2008 roku; Rodzaj transakcji: wniesienie akcji spółki Bankier.pl S.A.; Wolumen: łącznie 710.000 (słownie: siedemset dziesięć tysięcy) sztuk; Cena: średnia cena 12,75 PLN za sztukę; Miejsce transakcji: Warszawa; Tryb zawarcia transakcji: przyjęcie zapisu na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Opisane zdarzenia dotyczą jednej transakcji i mają związek z aportem, o którym MCI Management S.A. informował rynek w komunikacie bieżącym 35/2008 z dnia 19 czerwca 2008.

kom espi amp/

d67qolp

Podziel się opinią

Share
d67qolp
d67qolp