Trwa ładowanie...
d39dpe2
espi

BARLINEK - Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki (9/2014)

BARLINEK - Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki (9/2014)
Share
d39dpe2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
BARLINEK
Temat
Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Barlinek SA (Spółka) informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła decyzję o przywróceniu akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2014 r. Zgodnie z powyższą decyzją, z dniem 21 marca 2014 r., Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Przemysł materiałów budowlanych
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)
d39dpe2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski
2014-03-04 Bronisław Chmielowski Członek Zarządu Bronisław Chmielowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2