Trwa ładowanie...
d21dmy3
espi

BARLINEK - Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki (9/2014)

BARLINEK - Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki (9/2014)

Share
d21dmy3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
BARLINEK
Temat
Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Barlinek SA (Spółka) informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła decyzję o przywróceniu akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2014 r. Zgodnie z powyższą decyzją, z dniem 21 marca 2014 r., Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

| | | BARLINEK S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BARLINEK | | Przemysł materiałów budowlanych | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 333 11 11 | | 041 333 00 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | barlinek@barlinek.com.pl | | www.barlinek.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9590821486 | | 290725379 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski
2014-03-04 Bronisław Chmielowski Członek Zarządu Bronisław Chmielowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

Podziel się opinią

Share
d21dmy3
d21dmy3