Trwa ładowanie...
d2jljvp

BBI CAPITAL NFI SA - Zawarcie umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action S.A. (50/2011)

BBI CAPITAL NFI SA - Zawarcie umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action S.A. (50/2011)

Share
d2jljvp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje, że Spółka w dniu 24 listopada 2011 r. zawarła z p. Szymonem Pikula umowę zobowiązującą do zbycia akcji spółki Call2Action S.A.("Porozumienie"). W wyniku zawartego Porozumienia, BBI Capital NFI S.A. zobowiązał się w szczególności do sprzedania p. Szymonowi Pikula wszystkich posiadanych przez BBI Capital NFI S.A. akcji Spółki, tj. łącznie 33.948.000 akcji, stanowiących 50,78% kapitału zakładowego i uprawniających do 41,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przeniesienie własności akcji zostanie dokonane po spełnieniu określonych w Porozumieniu warunków w dwóch transzach, pierwsza w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, druga najpóźniej w terminie do dnia 30 maja 2012 r. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -
informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-988 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@nfi7.com.pl | | bbicapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wojciech Grzybowski Paweł Sikorski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp