Trwa ładowanie...
d2rlze2

BBI DEVELOPMENT NFI - Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głos...

BBI DEVELOPMENT NFI - Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ BBI Development NFI S.A. przez nowy podmiot. (33/2011)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ BBI Development NFI S.A. przez nowy podmiot. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 listopada 2011 r., od pana Jakuba Szymańskiego, zawiadomienia o poniższej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 i 4, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) zawiadamiam, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia w czasie sesji na GPW akcji spółki BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 28, w dniu 23 listopada 2011 roku przekroczyłem próg 5% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu. Przed dokonaniem transakcji posiadałem 26 150 000 akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu,
stanowiących 4,99% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu. Po dokonaniu transakcji, na dzień 23 listopada 2011 roku posiadam 26 350 000 akcji spółki, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 5,04% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu. Nie wykluczam dalszego zwiększania zaangażowanie w akcje spółki." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2011-11-24 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2