Trwa ładowanie...
d423dvv
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Ujawnienie stanu posiadania?przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów...

BBI DEVELOPMENT NFI - Ujawnienie stanu posiadania?przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ BBI Development NFI S.A. przez Quercus TFI (55/2010)
Share
d423dvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania?przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ BBI Development NFI S.A. przez Quercus TFI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 3 grudnia 2010 r., od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, zawiadomienia o poniższej treści:"Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy, niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolute Return FIZ, zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce BBI Development NFI S.A. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce.Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 2 grudnia 2010 r.Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 24 224 657 akcji Spółki,
co stanowiło 4,63% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 24 224 657 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.Na dzień 2 grudnia 2010 r. Fundusze posiadały 28 877 066 akcji Spółki, co stanowi 5,52% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 28 877 066 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
d423dvv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2010-12-03 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423dvv

Podziel się opinią

Share
d423dvv
d423dvv