Trwa ładowanie...
d4irsb5
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A. przez spółkę celow...

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A. przez spółkę celową realizującą projekt Koneser w Warszawie (7/2013)
Share
d4irsb5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT NFI
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A. przez spółkę celową realizującą projekt Koneser w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku spółka zależna Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 ("PD6" "Kredytobiorca") zawarła z Bankiem Pekao S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 5 października 2007 r. (z późniejszymi zmianami), przesuwający datę spłaty kredytu refinansującego zakup części nieruchomości, na której realizowany jest projekt "Koneser", do dnia 31 marca 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
d4irsb5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
2013-02-27 Paweł Nowacki Członek Zarządu Paweł Nowacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4irsb5

Podziel się opinią

Share
d4irsb5
d4irsb5