Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s
espi

BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa kolejne ...

BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu mieszkaniowego w projekcie ?Małe Błonia? w Szczecinie (43/2014)
Share
d7qfp1s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu mieszkaniowego w projekcie ?Małe Błonia? w Szczecinie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka Realty 2 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 10 Spółka komandytowo-akcyjna realizująca projekt deweloperski Małe Błonia w Szczecinie, podpisała (jako zamawiający) w dniu 19 listopada 2014 roku z firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (jako wykonawcą) umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wybudowanie dwóch zespołów mieszkalnych w ramach kolejnego realizowanego etapu powyższego przedsięwzięcia deweloperskiego. Wynagrodzenie ryczałtowe dla firmy Erbud S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 10.581.178,89 złotych netto, powiększone o podatek od towarów i usług. Przedmiotem umowy jest wybudowanie w systemie Generalnego Wykonawstwa dwóch zespołów mieszkalnych kolejnego etapu projektu Małe Błonia w Szczecinie (II etap, zadanie 2A), stanowiącego łącznie pięć budynków wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 4.171 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowę z dnia 19 grudnia 2013 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Spodziewany termin realizacji wszystkich robót w ramach opisanej umowy wynosi do 420 dni od dnia podpisania umowy. Szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
d7qfp1s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2014-11-20 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s