Trwa ładowanie...
d4az0bz
espi

BBI ZENERIS NFI - Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. oraz Uzasadnienie decyzji Zarządu o...

BBI ZENERIS NFI - Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. oraz Uzasadnienie decyzji Zarządu o propozycji podwyższenia kapitału i Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz powodów pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (16/2013)
Share
d4az0bz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS NFI
Temat
Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. oraz Uzasadnienie decyzji Zarządu o propozycji podwyższenia kapitału i Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz powodów pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki BBI ZENERIS NFI S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013 r. a także Uzasadnienie decyzji Zarządu o propozycji podwyższenia kapitału i Opinię Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz powodów pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uzasadnienie podwyzszenia kapitalu.pdf Uzasadnienie podwyższenia kapitału
Opinia zarzadu BBI Zeneris prawo poboru.pdf Opinia zarządu BBI Zeneris w sprawie wyłączenia prawa poboru
Projekty uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz