Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

BBI ZENERIS S.A. - Wypłata odsetek za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii E (60/2013)

BBI ZENERIS S.A. - Wypłata odsetek za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii E (60/2013)
Share
d31m8t7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Wypłata odsetek za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki BBI Zeneris S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii E, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2011 r., na łączną kwotę w wysokości 279.138,75 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 75/100). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Roman Trębacz Prezes Zarządu
2013-06-19 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7