Trwa ładowanie...
d3ec66b

BEDZIN - Podpisanie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o prowadzenie rachunków bankowy ...

BEDZIN - Podpisanie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami (68/2015)

Share
d3ec66b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. (?Spółka", ?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 września 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka Zależna?) informację, że w dniu 10 września 2015 r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie (? Bank? ), aneks do Umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami. 1. Data zawarcia znaczącej umowy ? 10 września 2015 r. 2. Oznaczenie stron umowy - Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo ? Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie 3. Oznaczenie przedmiotu umowy Aneks do Umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami wprowadzający zabezpieczenie przyszłej wierzytelności Banku. 4. Istotne warunki
umowy Warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Zabezpieczenie przyszłej wierzytelności Banku stanowi drugorzędna hipoteka umowna do sumy najwyższej PLN 24.000.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych 00,100) wpisanej do księgi wieczystej KW nr KA1S/00033883/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla nieruchomości których użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Spółka Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, którą to hipotekę Spółka Zależna zobowiązała się ustanowić w terminie 30 dni roboczych od podpisania aneksu. 5. Postanowienia dotyczące kar W umowie nie zostały zastrzeżone kary. 6. Zastrzeżenia warunku lub terminu Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu. 7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą Z tego względu, że wartość zabezpieczenia umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym umowa spełnia kryterium uznania umowy za umowy
znaczącą. Kolejny komunikat zostanie podany po dokonaniu wpisu hipoteki. Podpisy: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ec66b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-144 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bolesława Krzywoustego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 61 227 57 10-11 | | (+48) 61 227 57 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ec66b

Podziel się opinią

Share
d3ec66b
d3ec66b