Trwa ładowanie...
dmp5b4a

BEDZIN - Przedłużenie terminu obowiązywania znaczącej umowy (15/2010)

BEDZIN - Przedłużenie terminu obowiązywania znaczącej umowy (15/2010)

Share
dmp5b4a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie terminu obowiązywania znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje, że aneksem do umowy z 21.12.2009r. o kredyt złotowy w rachunku bankowym prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Spółka przedłużyła okres obowiązywania umowy do 05.01.2012r.Kredyt w wysokości 25.000.000,00 zł z oprocentowaniem wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę pozostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu pozostaje hipoteka kaucyjna do kwoty 37.500.000,00 zł na nieruchomości zlokalizowanej w Będzinie, stanowiącej własność kredytobiorcy, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr 16873 oraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEDZIN | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Sabina ApelJózef Kijak Członek ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a