Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną (22/...

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną (22/2013)
Share
d2hcx6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby, o której mowa w art. 160 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie, dotyczące nabycia przez osobę bliską związaną z zawiadamiającym akcji emitenta, w wyniku transakcji przeprowadzonych w obrocie sesyjnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., których łączna wartość wyniosła 10 107,20 PLN. Nabycie akcji emitenta nastąpiło w wyniku następujących transakcji dokonanych w dniach 19.04.2012 ? 15.05.2012 roku: - w dniu 19.04.2012 roku kupno 9 szt. po śr. cenie 169,9 PLN/akcja, - w dniu 26.04.2012 roku kupno 6 szt. po śr. cenie 166 PLN/akcja, - w dniu 27.04.2012 roku kupno 3 szt. po śr. cenie 166 PLN/akcja, - w dniu 08.05.2012 roku kupno 10 szt. po śr. cenie 166 PLN/akcja, - w dniu 09.05.2012 roku kupno 22 szt. po śr. cenie 164,55 PLN/akcja, - w dniu 14.05.2012 roku kupno 3 szt. po śr. cenie 164
PLN/akcja, - w dniu 15.05.2012 roku kupno 8 szt. po śr. cenie 164 PLN/akcja, Osoba obowiązana jak i osoba blisko związana z osobą obowiązaną nie wyraziły zgody na publikację danych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 531 32 88
(telefon) (fax)
ri@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)
d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Tomasz Józefacki W-ce Prezes Zarządu Spółki
2013-06-07 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o