Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

BERLING S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od osoby nadzorującej o transakcjach na akcj ...

BERLING S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od osoby nadzorującej o transakcjach na akcjachBERLING S.A. (2/2015)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od osoby nadzorującej o transakcjach na akcjach BERLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomasza Berlinga 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki na podstawie następujących transakcji: - w dniu 19.01.2015 r. nabył 40.262 akcje po cenie 3,80 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; - w dniu 21.01.2015 r. nabył 2.362 akcje po cenie 3,79 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; - w dniu 26.01.2015 r. nabył 37.376 akcji po cenie 3,80 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz