Trwa ładowanie...
d2vady9

BERLING S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej?Bitzer. (24/2010)

BERLING S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej?Bitzer. (24/2010)

Share
d2vady9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Obroty na wartość umowy znaczącej?Bitzer.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BERLING S.A. informuje, iż suma wartości zakupów (dostaw) od firmy Bitzer Kuhlmaschinenbau GmbH z siedzibą Eschenbrunnlestrabe 15; 71065 Sindelfingen, Germany w okresie 04.08.2010 -21.12.2010 wyniosła 7.929.411,04 zł.Kryterium uznania zawartych umów (zakupów) za znaczące jest fakt, iż przekroczyły one 10% wartości przychodów grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | BERLINGSPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-519 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Wspólna | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9