Trwa ładowanie...
dpmh6vy
dpmh6vy
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki ... - EBI

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect (111/2014)
Share
dpmh6vy
NEW CONNECT
Raport EBI nr 111 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2014 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpmh6vy

Podziel się opinią

Share
dpmh6vy
dpmh6vy