Trwa ładowanie...
d1fk54y
d1fk54y
espi

BEST III NS FIZ - Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ (28/2014) - EBI

BEST III NS FIZ - Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ (28/2014)
Share
d1fk54y
CATALYST
Raport EBI nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 26/2014 i 27/2014, BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (?Emitent?) informuje, iż Emitent dokonał wykupu 1 857 584 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Emitenta o łącznej wartości 5 999 996,32 zł na dzień wyceny przypadający na 31 października 2014 r. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Borusowski Prezes Zarzadu
Marek Kucner Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1fk54y

Podziel się opinią

Share
d1fk54y
d1fk54y