Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii K1 (15/2014)

BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii K1 (15/2014)
Share
d319voj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji serii K1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę nr 57/2014 w przedmiocie przydziału obligacji serii K1 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach publicznego programu emisji obligacji (Program) w oparciu prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) zatwierdzony w dniu 21 marca 2014 r. oraz ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) z dnia 24 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami dokonanymi na podstawie komunikatów aktualizujących. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 988 inwestorów na 547.124 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) sztuki Obligacji. Emitent przydzielił 978
inwestorom 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 3 kwietnia 2014 r. zostały przydzielone Obligacje w liczbie odpowiadającej złożonym zapisom. Zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 3 i 4 kwietnia 2014 r. Średnia stopa redukcji wyniosła 78,04 %. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej tj. po 100,00 (sto) złotych każda. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji objętej ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka opublikuje odrębny raport bieżący w tym zakresie nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.
Patrz także raporty bieżące: nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku, nr 11/2014 z dnia 24 marca 2014 rok, nr 12/2014 z 28 marca 2014 roku, nr 13/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz nr 14/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)
d319voj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2014-04-10 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj