Trwa ładowanie...
d3dd38o

BEST - Spełnienie warunku zawieszającego z umowy przedwstępnej nabycia udziałów. (50/2015)

BEST - Spełnienie warunku zawieszającego z umowy przedwstępnej nabycia udziałów. (50/2015)

Share
d3dd38o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-10
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego z umowy przedwstępnej nabycia udziałów.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2015 informuje, że powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym, przez Sąd Rejonowy Lublin?Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego GAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (?GAMEX?) poprzez ustanowienie nowych udziałów GAMEX oraz związaną z tym zmianę umowy spółki GAMEX. Tym samym ziścił się warunek zawieszający z przedwstępnej umowy nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki GAMEX, zawartej w dniu 10 września 2015 r. z Agio RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Morska | | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Urszula Rybszleger

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o