Trwa ładowanie...
dbhjolt
espi

BEST - Wszczęcie przez Emitenta przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta o wa...

BEST - Wszczęcie przez Emitenta przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta o wartości stanowiącej odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnym Emitenta (31/2011)

Share
dbhjolt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie przez Emitenta przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta o wartości stanowiącej odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnym Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. Emitent wszczął postępowanie sądowe przed High Court of Justice w Londynie, Queen?s Bench Division, Commercial Court, Royal Courts of Justice przeciwko BISON Investments Limited z siedzibą w Irlandii (BISON) o zapłatę kwoty 61.585.841 PLN (sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy i osiemset czterdzieści jeden złotych). Wartość przedmiotu sporu wynosi 61.585.841 PLN (sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy i osiemset czterdzieści jeden złotych). Wierzytelność Emitenta dochodzona na drodze sądowej wynika ze złamania przez BISON umowy Amended And Restated Relationship Agreement zawartej pomiędzy Emitentem a BISON dnia 23 grudnia 2008 r. (Umowa Relacji), co doprowadziło do wypowiedzenia przez BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST I NSFIZ) umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności zawartej dnia 9 czerwca 2006 r. pomiędzy Emitentem a
BEST I NSFIZ, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 25/2011. W ocenie Emitenta żądanie pozwu jest uzasadnione w całości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbhjolt

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2011-12-20 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbhjolt

Podziel się opinią

Share
dbhjolt
dbhjolt