Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

BEST - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (14/2010)

BEST - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (14/2010)
Share
d36pyzr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1]i art. 402[2]Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 27 grudnia 2010 r., godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
Treść projektów uchwał NWZ.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2010-11-30 Marek Kucner Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr