Trwa ładowanie...
dj2jnur

Bez poprawek Senatu do nowelizacji o gospodarce nieruchomościami

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozpocznie publikację kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości - przewiduje nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą bez poprawek zaakceptował w piątek Senat.

Share
dj2jnur

Zmienione przepisy mają m.in. pomóc w lepszym konstruowaniu programów wsparcia mieszkalnictwa.

Zgodnie z nowelą, wskaźniki zmian cen nieruchomości będą ogłaszane odrębnie dla każdego województwa nie później niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą.

Nowe rozwiązania, jak mówił w senackiej sprawozdawca senator Bogusław Śmigielski (PO), mają poprawić efektywność zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym przez dostarczanie wiarygodnej informacji o dynamice zmian cen nieruchomości.

dj2jnur

Wyjaśniał, że w efekcie waloryzacja zobowiązań i należności obywateli obliczana ma być na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości, tj. powiązana będzie bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak jest obecnie.

Ponadto zmiany mają dotyczyć wyciągów z opinii o wartości nieruchomości - tzw. operatów szacunkowych, które rzeczoznawcy majątkowi przekazują organom prowadzącym kataster nieruchomości - starostwom powiatowym. Wyciągi z operatów szacunkowych mają być przekazywane w formie elektronicznej przez platformę ePUAP w ciągu dwóch miesięcy (obecnie są to trzy miesiące) według określonego wzoru. Zdaniem rządu zmiany te powinny przyczynić się do bardziej efektywnego pozyskiwania danych o rynku nieruchomości, a w konsekwencji mają służyć wszystkim jego uczestnikom.

Ustawę poparło 53 senatorów, 28 było przeciw.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 90 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

dj2jnur

Podziel się opinią

Share
dj2jnur
dj2jnur