Trwa ładowanie...
d19ccbm
espi

BGE S.A - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie in...

BGE S.A - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2012)

Share
d19ccbm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGE S.A | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BGE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 listopada 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez osobę powiązaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, w sprawie dokonanych przez nią transakcji nabycia akcji Emitenta na rynku NewConnect. W wyniku ww. transakcji dokonano nabycia 5 000 akcji BGE S.A. po średniej cenie 2 zł za akcję za łączną kwotę 10 000 zł. Stan posiadania osoby powiązanej przed ww. transakcjami wynosił 263 000 akcji, co stanowiło 3,78% udziału w kapitale zakładowym i 2,20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Stan posiadania osoby powiązanej po ww. transakcjach wynosi 268 000 akcji, co stanowi 3,86% udziału w kapitale zakładowym i 2,24% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Jednocześnie zgodnie z oświadczeniem osoba ta nie wyklucza dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.
Do transakcji doszło na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesji zwykłej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19ccbm

| | | BGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGE S.A | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-004 | | KATOWIECE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KORFANTEGO | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 70 73 073 | | +48 (32) 70 73 073 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Dariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19ccbm

Podziel się opinią

Share
d19ccbm
d19ccbm