Trwa ładowanie...
dv6imt3

BGK: 16 mld zł kredytów do 2020 roku na finasowanie dużych firm

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie kontynuował wsparcie projektów inwestycyjnych polskich firm. W średnim horyzoncie przewiduje udzielenie kredytów w wysokości blisko 6 mld zł, a do roku 2020 planuje wypełnić lukę dłużnego finansowania dużych przedsiębiorstw w wysokości 16 mld zł.

Share
dv6imt3

BGK poinformował o tym w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodał, motorem rozwoju działalności kredytowej Banku będzie również finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej, we współpracy z PAIH i KUKE.

Bank wskazał, że w "2017 roku rozpoczął prace nad zdefiniowaniem nowej strategii na lata 2017-2020". "Wśród priorytetów na najbliższe miesiące warto wymienić przygotowania do wdrożenia programu gwarancji de minimis w nowej formule od 1 stycznia 2018 r. Zmiana obejmie dywersyfikację źródeł finansowania programu, aby nie obciążał on jedynie budżetu państwa, lecz w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu środków unijnych uwolnionych z instrumentów finansowych minionej oraz obecnej perspektywy finansowej UE" - czytamy.

BGK podał też, że "rok 2017 będzie pierwszym rokiem realizacji programów europejskich z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Poziom środków zarządzanych przez Bank na wspieranie rozwoju gospodarczego wyniesie około 9 mld zł w porównaniu do około 2 mld zł w latach perspektywy finansowej 2007-2013".

dv6imt3

W komunikacie BGK podał także wyniki finansowe za 2016 rok. "Bank wypracował 349,2 mln zł wyniku netto, tj. o 13,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na spadek wyniku główny wpływ miało wysokie saldo rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związane głównie z uspójnieniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Bank zamknął ubiegły rok sumą bilansową w wysokości 67,3 mld zł. Była ona wyższa o 23,8 mld zł, tj. o 54,9 proc. od stanu na koniec 2015 roku".

BGK informował, że "na koniec 2016 roku wynik na działalności bankowej wyniósł 853,2 mln zł i był wyższy o 62,6 mln zł (o 7,9 proc.) od wyniku uzyskanego na koniec 2015 roku". "Wzrost wyniku związany był głównie z większą skalą działalności kredytowo-depozytowej, a także z większą wartością operacji skarbowych realizowanych na zlecenia klientów. Na koniec 2016 roku wartość funduszy ogółem (z wynikiem roku bieżącego oraz lat ubiegłych) wyniosła 12 481,9 mln zł. Była to wielkość o 3 128,4 mln zł (o 33,4 proc.) wyższa od stanu na koniec 2015 roku" - podano.

W komunikacie czytamy: "Saldo kredytów brutto na koniec 2016 r. wyniosło 27,4 mld zł i zwiększyło się rok do roku o 4,9 mld zł (o 22 proc.). Największy nominalny wzrost, o 5,4 mld zł, tj. o 34,5 proc., nastąpił w kredytach dla podmiotów gospodarczych".

W 2016 roku Bank przygotował także rozwiązania dla realizacji nowych zadań, m.in. pilotażu programu Mieszkanie plus, którego celem jest budowa dla osób średniozamożnych mieszkań na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu z opcją dojścia do własności.

dv6imt3

"Ponadto BGK realizował nowy program społecznego budownictwa czynszowego, który umożliwia zwiększenie liczby mieszkań na wynajem w mniejszych miejscowościach poprzez preferencyjne finansowanie dłużne TBS" - podano w komunikacie. "Inwestorzy złożyli w tym programie ponad 100 wniosków na łączną kwotę 560 mln zł. W związku z koncentracją działań na programie Mieszkanie plus oraz programie budownictwa społecznego, Bank podjął decyzję o ograniczeniu skali wzrostu zaangażowania w program najmu komercyjnego w dużych miastach realizowany przez Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem" - dodano.

dv6imt3

Podziel się opinią

Share
dv6imt3
dv6imt3