Trwa ładowanie...
d1542mb

BGK zrealizował już ponad 16,5 tys. lokali i miejsc dla najuboższych

Obecnie BGK współfinansuje realizację ponad 16,5 tys. lokali i miejsc dla najuboższych. Przyznane przez BGK dotacje w wys. 588,94 mln zł pozwoliły na budowę inwestycji o łącznej wartości blisko 2 mld zł - poinformował PAP Bogusław Białowąs z BGK.

Share
d1542mb

Z programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego korzystają gminy, powiaty oraz organizacje pożytku publicznego. Program może być realizowany m.in. poprzez zmianę sposobu użytkowania, remont i przebudowę lokali wycofanych z użytkowania, budowę nowych budynków, a także zakup gotowych mieszkań. Ponadto swój udział w inwestycjach oprócz gminy i powiatów może zadeklarować i realizować Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

"Program ma swoją lekko rosnącą dynamikę. Jego rozmiar pomocowy jest uzależniony od środków dedykowanych na ten cel w budżecie państwa. BGK współpracuje z samorządami, aby optymalnie wykorzystać dostępne środki" - powiedział z-ca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK Bogusław Białowąs. Tłumaczy, że BGK prowadzi współpracę w taki sposób, aby "nie było sytuacji, w której gmina złoży wniosek, ale z uwagi na niewystarczającą ilość środków dotacja nie zostanie im przyznana". Dofinansowanie przeznaczone na 2015 rok wyniosło 126,9 mln zł. W edycji wiosennej 2016 r. planowane są przyznania na poziomie 50 mln zł. Jak zapewnił, środki na poszczególne lata są wykorzystywane praktycznie w całości.

Wnioski o dotacje są przyjmowane przez BGK w dwóch turach: wiosennej (1-31 marca) oraz jesiennej (1-30 września). "BGK ma 3 miesiące na dokonanie kontroli i podjęcie decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dotacji" - tłumaczył Bogusław Białowąs. Decyzje o przyznaniu finansowania publikowane są w biuletynie informacji publicznej. W edycji jesiennej informacja pojawia się na koniec roku (do 31 grudnia), dla edycji wiosennej do końca pierwszego półrocza (30 czerwca). W momencie pojawienia się komunikatu można już podpisywać umowy i przystępować do realizacji przedsięwzięć. Obecnie BGK zakończyło nabór i dokonuje oceny formalnej wniosków złożonych w edycji jesiennej 2015 r.

d1542mb

Przedstawiciel BGK ocenił, że samorządy doskonale wkomponowały się w program - wiedzą jakie są oczekiwania ustawowe i jak przygotować wniosek oraz inwestycję aby otrzymać dotację. Program ma swoje szczegółowe wymagania jednak ilość wniosków odrzuconych, niespełniających kryteriów formalnych jest śladowa. Jeden, czy dwa nieprawidłowe wnioski na średnio 70, składanych w poszczególnych edycjach to wartość marginalna" - podkreślił Bogusław Białowąs.

"Program jest korzystny dla samorządów, gdyż przewiduje bezzwrotną dotację w zależności od rodzaju przedsięwzięcia" - wyjaśnił przedstawiciel BGK. Maksymalna wysokość bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi do 50 proc. kosztów inwestycji i można ją uzyskać przy remoncie, zmianie sposobu użytkowania nieruchomości lub przebudowie budynku realizowanej przez TBS; najniższą (30 proc.) - przy budowie czy kupnie budynku lub lokalu. "Zwrot środków z tytułu prowadzonej inwestycji w 50 proc. pozwala na zmniejszenie wydatków z budżetu po stronie samorządów i efektywniejszą realizację obowiązku gminy - zapewniając lokale najuboższym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom" - zauważył Białowąs.

Jak poinformował, gminy koncentrują się przede wszystkim na realizacji lokali socjalnych i komunalnych. Dotychczas największą kwotę wsparcia przekazano na realizację lokali socjalnych (65 proc.), a o ponad połowę mniej na realizację lokali komunalnych (27 proc.). Znacznie mniej środków inwestuje się w domy dla bezdomnych (4 proc.), noclegownie (3 proc.), czy mieszkania chronione (1 proc.)

Najaktywniejszymi województwami w programie są śląskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, mazowieckie - tu kwoty dofinansowania przekraczają 60 mln zł. Najmniejszą aktywność (poniżej 20 mln zł dopłat) wykazuje 7 województw: lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz podlaskie.

Największą dotychczas inwestycją było wybudowanie 228 lokali komunalnych w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 47. Miasto przeznaczyło na ten cel 27,83 mln zł, przy wsparciu BGK wynoszącym 11,92 mln zł.

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb