Trwa ładowanie...
d191hf9
espi
07-03-2013 06:59

BGŻ SA - Raport roczny R 2012

BGŻ SA - Raport roczny R 2012

Share
d191hf9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 2 156 478 1 692 151 516 695 408 722
Przychody z tytułu opłat i prowizji 350 345 310 860 83 943 75 085
Zysk (strata) brutto 178 467 147 624 42 761 35 657
Zysk (strata) netto 134 343 126 060 32 189 30 449
Całkowite dochody ogółem 339 049 140 808 81 237 34 011
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 611 648 -18 189 146 552 -4 393
Aktywa razem 37 180 622 33 386 896 9 094 619 7 559 069
Zobowiązania wobec klientów 26 942 029 22 941 728 6 590 193 5 194 197
Zobowiązania razem 33 714 075 30 759 398 8 246 679 6 964 182
Kapitał akcyjny 51 137 43 137 12 508 9 767
Kapitał własny razem 3 466 547 2 627 498 847 940 594 887
Liczba akcji (w szt.) 51 136 764 43 136 764
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 2,95 2,92 0,72 0,66
Razem fundusze własne 3 171 313 2 394 441 775 724 542 121
Całkowity wymóg kapitałowy 2 159 628 1 983 850 528 259 449 160
Współczynnik wypłacalności (%) 11,8 9,7
Do przeliczenia wykorzystano kurs EUR ogłoszony przez NBP na 31 grudnia 2012 - 1 EUR = 4,0882 PLN oraz na 31 grudnia 2011 - 1 EUR = 4,4168 PLN.Do przeliczenia pozycji: przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu opłat i prowizji, zysk (strata) brutto, zysk (strata) netto, całkowite dochody ogółem, przepływy środków pieniężnych netto, razem wykorzystano kurs EUR liczony jako średnie arytmetyczne kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2012 - 1 EUR = 4,1736 PLN oraz 1 stycznia - 31 grudnia 2011 - 1 EUR = 4,1401 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list do sprawozdania BGZ2012Bank.pdf List Prezesa Zarządu
SFBGZ2012.pdf Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.
Opinia BGŻ jednostkowe.PDF Opinia niezależnego biegłego rewidenta
BGŻ jednostkowe.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończy dnia 31 grudnia 2012 r.
Sprawozdanie z działalności BGŻ 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ S.A. w 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d191hf9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Jacek Bartkiewicz Prezes Zarządu
2013-03-07 Gerardus Cornelis Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Johannes Gerardus Beuming Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Dariusz Odzioba Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Witold Okarma Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Wojciech Sass Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Andrzej Sieradz Wiceprezes Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Katarzyna Romaszewska-Rosiak Dyrektor Zarządzający ds. Finansów i Sprawozdawczości Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d191hf9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d191hf9
d191hf9