Trwa ładowanie...
d1x9z0f

BGŻ SA - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 (10/2012)

BGŻ SA - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 (10/2012)

Share
d1x9z0f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
BGŻ SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 Raport bieżący 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012. 1. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 r. ? 9 maja 2012 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 r. ? 7 listopada 2012 r. 2. Raport półroczny: Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. ? 8 sierpnia 2012 r. 3. Raport roczny: Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 7 marca 2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne Informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Disclosure Dates of Periodic Reports for 2012 Report 10/2012 dated January 31, 2012. The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby discloses publication schedule of periodic reports for 2012. 1. Quarterly report: Q1 2012 consolidated report – May 9, 2012. Q3 2012 consolidated report – November 7, 2012. 2. Half year report: Consolidated half year report 2012 – August 8, 2012. 3. Annual report: Standalone and consolidated annual financial statements for 2012 – March 7, 2013. Legal basis: § 103 section 4 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Gerardus Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-01-31 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f