Trwa ładowanie...
d1tsdpd

BIEC: w kwietniu Wskaźnik Przyszłej Inflacji w górę

W kwietniu br. Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, po 10 miesiącach spadku nieznacznie wzrósł - wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Share
d1tsdpd

Eksperci BIEC zaznaczają, że jest jednak zbyt wcześnie, aby traktować tę zmianę jako zapowiedź odwrotu od deflacyjnych tendencji. "Tym bardziej, że jedynie składowe dotyczące oczekiwań producentów wskazują na nasilenie się nastrojów proinflacyjnych. Pozostałe składowe działają w kierunku spadku lub stabilizacji cen konsumpcyjnych" - wskazali w środowym komunikacie.

Z danych wynika, że na razie przewaga tych, którzy planują w najbliższym czasie podnieść ceny produktów nad tymi, którzy planują obniżki jest niewielka i wynosi zaledwie 3 proc. oraz dotyczy zaledwie 9 spośród 22 badanych branż.

"Tendencje do obniżania cen dominują natomiast wśród firm produkujących trwałe dobra konsumpcyjne. Świadczy to o słabej odbudowie popytu wewnętrznego pomimo utrzymującej się od kilku miesięcy dodatniej dynamiki wzrostu wynagrodzeń oraz postępującej stabilizacji na rynku pracy" - napisano w komunikacie.

d1tsdpd

"Podobne tendencje obserwujemy w przypadku oczekiwań konsumentów na temat kształtowanie się cen detalicznych. Przed miesiącem po raz pierwszy od lipca ub. r. nieznacznie przybyło tych przedstawicieli gospodarstw domowych, którzy w najbliższej przyszłości spodziewali się ich wzrostu" - dodano.

Z danych BIEC wynika, że obecnie oczekiwania dotyczące wzrostu cen ponownie uległy osłabieniu. "Niskiej presji inflacyjnej ze strony konsumentów towarzyszy spadek skłonności do dokonywanie zakupów. Wszystko to świadczy o braku presji inflacyjnej typu popytowego w gospodarce" - czytamy.

d1tsdpd

Podziel się opinią

Share
d1tsdpd
d1tsdpd