Trwa ładowanie...
d4hn6l0
d4hn6l0
espi

BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania. (17/2015)

BINARY HELIX S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania. (17/2015)
Share
d4hn6l0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BINARY HELIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członka zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.) będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, zawiadamiającą w imieniu FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym
32,52 %) o co najmniej 2% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 4,42%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A.. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonej przez FKZ transakcji zbycia w dniach 20.01.2015 do 21.01.2015 roku na rynku NewConnect w sumie 149.168 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 2% w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 21.01.2015r. Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiadała 1.098.024 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 32,52 % w kapitale zakładowym oraz 1.098.024 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 32,52% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku w/w zmiany Satus
Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiada 948.856 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 28,10 % w kapitale zakładowym oraz 948.856 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 28,10% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BINARY HELIX S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-010 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek Główny 28
(ulica) (numer)
32/227 99 54 32/227 99 56
(telefon) (fax)
biuro@binaryhelix.eu www.binaryhelix.eu
(e-mail) (www)
677-23-16-048 120754980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Sławomir Huczała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6l0

Podziel się opinią

Share
d4hn6l0
d4hn6l0