Trwa ładowanie...
dymh955

BIOGENED S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania (28/2013)

BIOGENED S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania (28/2013)

Share
dymh955

| | (telefon) | | | | (fax) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | |
| www.belvedere.fr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | (e-mail) | / | | | 2013 | (www) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FR 85 380 695 213 | Data sporządzenia: | | 2013-01-04 | 380 695 213 00013 | | | | | | | |
| | | | | | | | (NIP)
| | | | | | | |
| | (REGON) | | | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIOGENED S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIOGENED SA (Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o ujawnieniu stanu posiadania. Akcjonariusz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA działajacy w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ("Fundusze TFI PZU"), poinformował, że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu BIOGENED SA w imieniu Funduszy TFI PZU uprawnione jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal
przekracza 5%. Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 r.: 114 326 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,72% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 r.: 114 326 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,72% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 r.: 114 326 Proicentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,72% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 114 326 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,72% | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2013-01-04 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955