Trwa ładowanie...
d1t20d5

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Dostawa pierwszej partii kluczowego preparatu ...

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Dostawa pierwszej partii kluczowego preparatu osoczopochodnego: Immunoglobulina ludzka 5% (nazwa handlowa: NANOGY) (4/2015)

Share
d1t20d5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dostawa pierwszej partii kluczowego preparatu osoczopochodnego: Immunoglobulina ludzka 5% (nazwa handlowa: NANOGY) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lutego 2015r. do magazynów Spółki dotarły, otrzymane w procesie frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki, pierwsze partie kluczowego preparatu osoczopochodnego: Immunoglobulina ludzka (nazwa handlowa: NANOGY). Produkty zostały wyprodukowane w ramach umowy o współpracy z LFB BIOMEDICAMENTS we Francji w zakresie usługowego frakcjonowania polskiego osocza. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna a podmiotem usługowo frakcjonującym polskie osocze należące do Spółki (LFB BIOMEDICAMENTS), wyprodukowane serie produktu leczniczego NANOGY 5% Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego zostały przebadane w Laboratorium Kontroli Jakości w LFB BIOMEDICAMENTS. W Polsce zgodnie z art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, produkty krwiopochodne przed dopuszczeniem do obrotu na rynku krajowym
podlegają Kontroli Seryjnej Wstępnej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Aktualnie Spółka rozpoczęła procedurę dopuszczenia powyższych produktów do sprzedaży na rynku krajowym. Sprzedaż produktów otrzymanych w procesie frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki w ramach współpracy z LFB BIOMEDICAMENTS będzie mogła mieć bardzo istotny wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Emitenta w przyszłych okresach sprawozdawczych, począwszy już od I kwartału 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | | Farmaceutyczny (far) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-029 | | LUBLIN | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIWERSYTECKA | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (81) 533 82 21 (do 25) | | +48 (81) 533 80 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-25-91-951 | | 431249645 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

Podziel się opinią

Share
d1t20d5
d1t20d5