Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmian...

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (5/2012)
Share
d9simqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 07 sierpnia 2012 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o następującej treści: "Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) Spółka Klif Sp. z o.o. w Lublinie informuje, że zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie (Emitent). Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Klif Sp z o.o.
posiadał 29.955.000 akcji Emitenta, stanowiących 77,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 59.910.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 87,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym: a) 22.254.765 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 57,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 44.509.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 64,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz b) 7.700.235 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 19,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 15.400.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 22,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Na wniosek Spółki Klif sp. z o.o. w Lublinie, Zarząd BIOMED-LUBLIN uchwałą z dnia 07.08.2012r. dokonał zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii B w ilości 5.012.853 szt o nr od 1 do 5.012.853 na akcje zwykłe na okaziciela.
Zgodnie z par 12 ust 3 Statutu BIOMED-LUBLIN zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Klif Sp z o.o. posiada 29.955.000 akcji Emitenta, stanowiących 77,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 54.897.147 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 86,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym: a) 22.254.765 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 57,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 44.509.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 70,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz b) 2.687.382 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 6,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 5.374.764 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 8,46% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta oraz c) 5.012.853 akcji serii B zwykłych na okaziciela stanowiących 13,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 5.012.853 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNIWERSYTECKA 10
(ulica) (numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25) +48 (81) 533 80 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
712-25-91-951 431249645
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Waldemar Sierocki Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv