Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

BIOTON - Program scalenia akcji BIOTON S.A. (42/2013)

BIOTON - Program scalenia akcji BIOTON S.A. (42/2013)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Program scalenia akcji BIOTON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W związku z zakwalifikowaniem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") akcji spółki BIOTON S.A. ("Spółka") do segmentu Lista Alertów ze względu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji, Spółka informuje, że w dniu 24.07.2013 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji programu scalenia akcji ("Program"). Zgodnie z Programem, Spółka zamierza dokonać scalenia akcji polegającego na proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii poprzez połączenie każdych 100 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 PLN każda w 1 akcję o wartości nominalnej 20,00 PLN. Spółka przewiduje, że scalenie akcji powinno zostać zakończone do końca listopada 2013 r., przy czym ww. termin może ulec zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2013-07-24 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at