Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

BIOTON - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A. (33/2013)

BIOTON - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A. (33/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19.06.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (d. Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Alei Jana Pawła II 19 ("Deloitte") jako podmiot przeprowadzający przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki (skonsolidowanych i jednostkowych), sporządzonych, odpowiednio, na dzień 30.06.2013 r. i 31.12.2013 r. oraz wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umów z Deloitte w tym zakresie. Umowy zostaną zawarte na czas wykonania w/w zleceń. Deloitte jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr. 73. Na podstawie umowy z dnia 06.05.2013 r. Deloitte dokonała badania pakietu konsolidacyjnego Spółki dla potrzeb konsolidacji Grupy Kapitałowej PROKOM Investments S.A. za rok 2012. Na podstawie umowy z dnia 27.07.2012 r. Deloitte dokonała przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Spółki, sporządzonych, odpowiednio, na 30.06.2012 r. i 31.12.2012 r. Na podstawie umowy z dnia 06.04.2012 r. Deloitte dokonała badania pakietu konsolidacyjnego Spółki dla potrzeb konsolidacji Grupy Kapitałowej PROKOM Investments S.A. za rok 2011. Na podstawie umowy z dnia 26.07.2011 r. Deloitte dokonała przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, sporządzonych, odpowiednio, na 30.06.2011 r. i 31.12.2011 r. Na podstawie umowy z dnia 23.07.2010 r. Deloitte dokonała przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, sporządzonych, odpowiednio, na 30.06.2010 r. i 31.12.2010 r. Na podstawie umowy z dnia 02.06.2010 r. Deloitte wykonała procedury sprawdzające, wynikające z zobowiązań Spółki określonych umową z dnia 01.03.2010 r. pomiędzy Spółką oraz BIOTON TRADE Sp. z o.o i Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma S.A. oraz Polpharma Biurem Handlowym Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży aktywów. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej została
podjęta zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2013-06-19 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at