Trwa ładowanie...
dcujhn5
espi
11-10-2011 19:51

BIOTON - Zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIO...

BIOTON - Zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. (41/2011)

Share
dcujhn5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10.10.2011 r. Spółka otrzymała od Pana Ryszarda Krauze zawiadomienie, iż jego udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 5 %. Zmniejszenie to spowodowane zostało rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 30.09.2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 ("Rejestracja"). Przed Rejestracją Pan Ryszard Krauze posiadał bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 281.250.000 akcji, uprawniających do 281.250.000 głosów, stanowiących 5,13 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5,13 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz pośrednio wraz PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") łącznie 1.300.498.302 akcje, stanowiące 23,73 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 23,73 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie Pan
Ryszard Krauze posiada bezpośrednio 281.250.000 akcji Spółki, uprawniających do 281.250.000 głosów, stanowiących około 4,90 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania około 4,90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio wraz Prokom łącznie 1.300.498.302 akcje Spółki, stanowiące 22,65 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 22,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Inne niż Prokom podmioty zależne od Pana Ryszarda Krauze nie posiadają akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcujhn5

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2011-10-11 Adam Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcujhn5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dcujhn5
dcujhn5