Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów ...

BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. (5/2012)

Share
dkjotf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19.01.2012 r. Spółka otrzymała od Troqueera Enterprises Ltd z siedzibą w Nikozji ("Troqueera") zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Troqueera w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10 %, licząc od ostatniego zawiadomienia z dnia 29.12.2011 r. ("Zmniejszenie"). Zmniejszenie zostało spowodowane następującymi zdarzeniami: 1. sprzedażą w dniu 22.12.2011 r. na rynku akcji GPW w Warszawie S.A. w transakcji pakietowej sesyjnej 119.924.471 akcji Spółki, 2. zawarciem w dniu 13.01.2012 r. przez Troqueera z osobą trzecią umowy sprzedaży 120.000.000 akcji Spółki. Akcje zostały przeniesione w dniu 13.01.2012 r. w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przed sprzedażą w dniu 13.01.2012 r. Troqueera posiadała 732.657.426 akcji Spółki, uprawniających do 732.657.426 głosów, stanowiących 11,05 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 11,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. W wyniku sprzedaży 120.000.000 akcji Spółki Troqueera posiada 612.657.426 akcji Spółki, uprawniających do 612.657.426 głosów, stanowiących 9,24 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 9,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2012-01-19 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2