Trwa ładowanie...
d18cj7m
d18cj7m
espi

BIPROMET S.A. - Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Wymiana ele...

BIPROMET S.A. - Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Wymiana elektrofiltru nr 5 odpylni gazów konwertorowych". (6/2011)
Share
d18cj7m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
BIPROMET S.A.
Temat
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Wymiana elektrofiltru nr 5 odpylni gazów konwertorowych".
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Bipromet S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 lutego 2011 r. powziął informację o rozstrzygnięciu przez KGHM Polska Miedź S.A. postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. "Wymiana elektrofiltru nr 5 odpylni gazów konwertorowych". Do realizacji zadania wybrano firmę Bipromet S.A. Wartość oferty: 9.500.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). O podpisaniu umowy na realizację powyższego zadania oraz jej istotnych warunkach Emitent poinformuje osobnym raportem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2011-02-03 Marek Kacprowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18cj7m

Podziel się opinią

Share
d18cj7m
d18cj7m