Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

BIPROMET S.A. - Udzielenie zleceń spełniających kryterium umowy znaczącej (17/2011)

BIPROMET S.A. - Udzielenie zleceń spełniających kryterium umowy znaczącej (17/2011)
Share
d28ouvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie zleceń spełniających kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bipromet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku udzielił firmie SC TERMAEXIM SA, Romania zlecenia na realizację zadania pt.: "Wykonanie usług wymaganych dla Modernizacji e-filtru instalacji odpylania gazów pierwotnych taśmy spiekalniczej Nr 4" o wartości netto 3 131 297,80 PLN. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka udzieliła ww. firmie dwóch zleceń, poprzednie dotyczyło zadania pt.: "Wykonanie usług związanych z dostawą konstrukcji stalowych wymaganych dla Modernizacji e-filtru instalacji odpylania gazów pierwotnych taśmy spiekalniczej Nr 4" o wartości 1 367 513,47 PLN. Łączna wartość przedmiotowych zleceń udzielonych firmie SC TERMAEXIM SA Romania w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 4 498 811,27 PLN i tym samym przekracza ona 10% kapitałów własnych Bipromet S.A. O podpisaniu umowy na realizację powyższego zakresu robót oraz jej istotnych warunkach Emitent poinformuje osobnym raportem. Przedmiotowe zlecenia spełniają kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jego wartość
przekracza 10% kapitałów własnych Bipromet S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2011-05-23 Marek Kacprowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv