Trwa ładowanie...
d3qu7so
espi
24-11-2011 09:26

BIPROMET S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (30/2011)

BIPROMET S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (30/2011)

Share
d3qu7so

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 23.05.2011 roku oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.) Zarząd Bipromet S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 23.11.2011 roku podpisał z firmą SC TERMAEXIM SA, Romania znaczącą Umowę na "Wykonanie kompletnego projektu, dostaw, robót demontażowych oraz montażowych, udział w uruchomieniu i testowaniu elektrofiltru - wymaganych dla Modernizacji e-filtru instalacji odpylania gazów pierwotnych taśmy spiekalniczej Nr 4, pod klucz", która swym zakresem obejmuje m. in. następujące Zlecenia na realizację zadania pt.: - "Wykonanie usług wymaganych dla Modernizacji e-filtru instalacji odpylania gazów pierwotnych taśmy spiekalniczej Nr 4, pod klucz (wraz z systemem gaszenia
pożarów)", - "Wykonanie usług związanych z dostawą konstrukcji stalowych wymaganych dla Modernizacji e-filtru instalacji odpylania gazów pierwotnych taśmy spiekalniczej Nr 4, pod klucz (wraz z systemem gaszenia pożarów)". Wartość Umowy netto wynosi 1 415 162,00 EUR, tj. 6.316.858,62 PLN (wg tabeli kursów średnich NBP nr 226/A/NBP/2011 z dnia 23.11.2011 r..). Termin zakończenia Umowy: 01.12.2011 r.. Kara umowna za odstąpienie od Umowy wynosi 15% wynagrodzenia umownego netto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych. W Umowie nie określono limitu kar. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejsza umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qu7so

| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2011-11-24 Marek Kacprowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qu7so
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3qu7so
d3qu7so