Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

Black Lion NFI - Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu. (44/2010)

Black Lion NFI - Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu. (44/2010)

Share
d3h4f6o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion NFI
Temat
Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz") informuję, że otrzymał zawiadomienie od Pana Rafała Bauera?Prezesa Zarządu Funduszu dokonane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z zawiadomieniem, w dniu 23 grudnia 2010 r. Prezes Zarządu nabył 2.500.000 akcji Funduszu po cenie równej 2,55 PLN za jedna akcję w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Rafał Bauer Prezes Zarządu
2010-12-23 Monika Hałupczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o