Trwa ładowanie...
d1suggg

Black Lion NFI - Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta (41/2010)

Black Lion NFI - Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta (41/2010)

Share
d1suggg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 20 grudnia 2010 r., rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Michał Kobus.Jednocześnie w związku ze spadkiem liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej korzystając z prawa kooptacji przewidzianego w Statucie Funduszu, powołali do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Janczewskiego. Zgodnie ze Statutem, członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji musi zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie trzech miesięcy od jego powołania.Poniżej Zarząd przekazuje informacje zgodnie z §28 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.Zarząd przekazuje powyższe informacje w zakresie posiadanym przez Emitenta.Piotr JanczewskiDoświadczenie zawodowe:2009?2010 - Prezes Zarządu
Wytwórni Podkładów Strunobetonowych KOLBET S.A w Suwałkach i Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A w GoczałkowiePrzygotowanie projektu fuzji obu podmiotów oraz finalizacja transakcji sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu.2005?2009?Prezes Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A. (spółka notowana na GPW)
Autor zrealizowanej strategii budowy holdingu przemysłowego funkcjonującego w szeroko rozumianej branży budowlanej z dominującym segmentem usług cynkowania ogniowego. Odpowiedzialny za szereg projektów z zakresu fuzji, przejęć i restrukturyzacji zrealizowanych w ramach grupy.W tym samym czasie w spółkach z Grupy Kapitałowej FAM pełnił funkcje:FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.?Prezes Zarządu,Mostostal Wrocław S.A.?Prezes Zarządu,FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.?Prezes ZarząduStradom S.A.?Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejMetalplast System Sp. z o.o.?Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej2004?2009 - Prezes Zarządu Mostostal Wrocław S.A.Restrukturyzacji spółki zakończona przejęciem spółki przez FAM Grupa Kapitałowa
S.A.2003?2008 - Prezes Zarządu IB4 Nieruchomości Sp. z o.o.Pozyskiwanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.1999 - 2003 - Członek Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Sokółka Okna i Drzwi S.A.Zarządzanie pionem sprzedaży i marketingu, opracowanie i wdrożenie projektu budowy własnej sieci dystrybucji oraz profesjonalnej obsługi montażowej i serwisowej.1995?1999 - Investment Manager w Westfund Polska Sp. z o.o., firmie zarządzającej Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI1994?1995?Specjalista w centrali Powszechnego Banku Kredytowego S.A., w Departamencie Restrukturyzacji PrzedsiębiorstwUczestnictwo w organach innych podmiotów:2007?2008 - Członek Rady Nadzorczej Zachodniego NFI S.A.Wykształcenie:Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości?tytuł magistra ekonomii uzyskany w 1997 roku.Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Piotr Janczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., jak również nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Janczewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1suggg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Rafał Bauer Prezes Zarządu
2010-12-21 Monika Hałupczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1suggg

Podziel się opinią

Share
d1suggg
d1suggg