Trwa ładowanie...
d3120q4
espi

Black Lion NFI - Przydział wszystkich obligacji serii A Emitenta objętych subskrypcją (45/2010)

Black Lion NFI - Przydział wszystkich obligacji serii A Emitenta objętych subskrypcją (45/2010)

Share
d3120q4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział wszystkich obligacji serii A Emitenta objętych subskrypcją | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Fundusz" lub "Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 23 grudnia 2010 r., na podstawie informacji otrzymanych od oferującego Noble Securities S.A. dokonał przydziału obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Funduszu z dnia 10 grudnia 2010 r. (raport bieżący 40/2010).Z uwagi na zainteresowanie Inwestorów, znacznie przewyższające liczbę oferowanych Obligacji oraz pełne pokrycie emisji zapisami, Zarząd Funduszu zamknął subskrypcję już w dniu 22 grudnia 2010 r., a więc kilka dni przed pierwotnie zakładanym na 27-go grudnia 2010 r. terminem zakończenia przyjmowania zapisów. Nadsubskrypcja w dniu 22 grudnia 2010 r. wynosiła około 8,5 mln złotych przy czym Fundusz zakończył aktywne oferowanie obligacji już 21 grudnia 2010 r.W konsekwencji powyższego, Zarząd dokonał redukcji złożonych zapisów oraz przydzielił inwestorom 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji, stanowiących maksymalną liczbę ofertowanych
papierów, o łącznej wartości nominalnej równej 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN. Łączne wpływy z tytułu emisji Obligacji wyniosły 50.000.000 PLN.Obligacje zostały objęte przez inwestorów prywatnych, z których każdy objął Obligacje o wartości przekraczającej 205.000 PLN.Sukces emisji Obligacji serii A pozwoli Emitentowi na finansowanie inwestycji, opisanych w warunkach emisji obligacji i raporcie bieżącym Emitenta nr 40/2010. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Rafał Bauer Prezes Zarządu
2010-12-23 Monika Hałupczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

Podziel się opinią

Share
d3120q4
d3120q4