Trwa ładowanie...
d3my4di

BLACK PEARL - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Black Pearl S.A. (8/2015) - EBI

BLACK PEARL - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Black Pearl S.A. (8/2015)

Share
d3my4di
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Black Pearl S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 30 kwietnia 2015 r., zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLBLKPC00014 w liczbie 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w stosunku 20:1. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLBLKPC00014 zarejestrowanych będzie 2.016.900 (dwa miliony szesnaście tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote) każda. Dzień Referencyjny, zgodnie z wnioskiem Emitenta oraz ustalonym z KDPW i GPW harmonogramem procesu scalenia został wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2015 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Smoczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di