Trwa ładowanie...
d3v3wlo

BLOOBER TEAM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji (6/2015)

BLOOBER TEAM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji (6/2015)

Share
d3v3wlo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BLOOBER TEAM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.("Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Piotr Bielatowicz poinformował pismem z dnia 24 marca 2015 roku, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 19 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bloober Team S.A. w wyniku emisji 436 510 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ilość akcji posiadana przez Piotra Bielatowicza zmniejszyła się poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zmianą udziału w
ogólnej liczbie głosów Piotr Bielatowicz posiadał 80 020 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, co stanowiło 6,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 80 020 głosów, które stanowiły 6,01% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Piotr Bielatowicz posiada 80 020 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, które stanowią 4,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 80 020 głosów, które stanowią 4,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLOOBER TEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-553 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cystersów | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 676-238-58-17 | | 120794317 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Piotr Babieno Prezes Zarządu
2015-03-27 Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

Podziel się opinią

Share
d3v3wlo
d3v3wlo