Trwa ładowanie...
d3q0xhj
espi

BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzaj...

BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzającego zgodnie z §15a WpHG /niemiecka Ustawa o obrocie papierami wartościowymi/ (41/2011)

Share
d3q0xhj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-13
Skrócona nazwa emitenta
BMPAG
Temat
Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzającego zgodnie z §15a WpHG /niemiecka Ustawa o obrocie papierami wartościowymi/
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd bmp media investors AG informuje, że w dniu 13 grudnia 2011 r., otrzymał od Jensa Spyrki, Członka Zarządu bmp media investors AG, informację o zawarciu przez niego następujących transakcji nabycia akcji bmp AG: 1. 09 grudnia 2011 r. - nabycie za pośrednictwem giełdy we Frankfurcie łącznie 7.500 akcji po cenie 0,57 euro za akcję na łączną wartość 4.275,00 euro. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

| | | BMP MEDIA INVESTORS AG | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BMPAG | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10629 | | Berlin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Schluterstrasse | | 38 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +49 30203050 | | +49 3020305555 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dl@bmp.com | | www.bmp.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | DE189127349 | | 000000000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Jens Spyrka Członek Zarządu Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj