Trwa ładowanie...
d33fftj
d33fftj
espi

BMPAG - Zmiana przedmiotu działalności spółki (3/2015)

BMPAG - Zmiana przedmiotu działalności spółki (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d33fftj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BMPAG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana przedmiotu działalności spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd oraz Rada Nadzorcza spółki bmp media investors AG podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o przedstawieniu akcjonariuszom na Walnym zgromadzeniu w dniu 17.06.2015 r. propozycji zmiany przedmiotu działalności spółki. Przyczyną podjęcia takiej decyzji jest aktualna interpretacja niemieckiej Ustawy o inwestycjach kapitałowych (KAGB) przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin), w wyniku której spółka bmp media investors AG, nie dokonując zmian w statucie spółki, podlegałaby w przyszłości dodatkowym regulacjom, które powodowałyby dodatkowe obciążenia finansowe i ograniczałyby swobodę prowadzenia działalności spółki, co w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej nie jest uzasadnione zarówno w odniesieniu do spółki, jak i do jej akcjonariuszy. Zarząd spółki bmp media investors AG nie przedstawi interpretacji dokonanej przez BaFIN, jednak aby chronić majątek akcjonariuszy, Zarząd chciałby zminimalizować ryzyka, które z niej wynikają. W związku z powyższym Zarząd planuje przedłożyć w trakcie Walnego zgromadzenia
akcjonariuszy propozycję zmiany statutu spółki bmp media investors AG, aby została podjęta decyzja w tej sprawie. Celem naszej spółki jako przyszłego holdingu przemysłowego będzie nabywanie i obejmowanie udziałów większościowych w przedsiębiorstwach z danego sektora rynkowego, który zostanie określony w późniejszym czasie. Udziały, które w przyszłości nie będą zgodne z przyjętym kierunkiem działania, zostaną zbyte. Podjęcie takich środków i przekształcenie spółki w holding przemysłowy pozwoli nie tylko na wyeliminowanie ryzyk związanych z istnieniem różniących się od siebie interpretacji niemieckiej Ustawy o inwestycjach kapitałowych (KAGB), ale również, o czym Zarząd i Rada Nadzorcza są głęboko przekonani, przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa na giełdzie, co będzie odczuwalne w aspekcie długofalowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP MEDIA INVESTORS AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com www.mediainvestors.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Jens Spyrka Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33fftj

Podziel się opinią

Share
d33fftj
d33fftj