Trwa ładowanie...
dyvpkm8

BNP PARIBAS PL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (19/2015)

BNP PARIBAS PL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (19/2015)

Share
dyvpkm8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS PL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: ?Banku?) informuje, że zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 3 Statutu Banku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA (ZWZ) na 23 kwietnia 2015 roku o godz. 14.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Postępu 17a w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)
Załączniki
Plik Opis
RB19BNPPL1ZWZOgloszeniezal1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB19BNPPL2ZWZUchwalyzal2.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
RB19BNPPL1AGMNoticeencl1.pdf Notice of the Annual General Meeting
RB19BNPPL2AGMResolutionsencl2.pdf Draft Resolutions for the Annual General Meeting

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 19/2015 BNP Paribas Bank Polska SA convenes the Annual General Meeting The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: the Bank) hereby announces that acting under article 399 para. 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and para. 10 section 3 of the Bank’s Statute, the Board convenes the Annual General Meeting for 23 April 2015 at 14.30 CET (2:30 p.m.) The Annual General Meeting shall be held in Warsaw at Adgar Plaza Conference Centre, ul. Postępu 17a. The full text of the Notice of the Annual General Meeting constitutes Enclosure No. 1 hereto. The text of Draft Resolutions to be matters for consideration at the Annual General Meeting, constitutes Enclosure No. 2 hereto. Legal basis: §38, item 1, section 1 and 3 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding the current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state
(consolidated text Journal of Laws of 2014 No. 33, item 133) | | |
| | | | |

dyvpkm8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8