Trwa ładowanie...
d16t4kv

BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (7/2015)

BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (7/2015)

Share
d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BOA S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. otrzymał od Spółki Aidan The One Limited z siedzibą w Nikozji zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., udział głosów Aidan The One Limited na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A. uległ zmniejszeniu z poziomu 19,01% do poziomu 9,02%. Przed w/w zmianą Aidan The One Limited posiadał 398.472 akcji zwykłych spółki BOA S.A., stanowiących 19,01% kapitału zakładowego spółki BOA S.A., uprawniających do wykonywania 398.472 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowiło 19,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A. Po w/w zmianie Aidan The One Limited posiada 189.063 akcji zwykłych spółki BOA S.A., stanowiących 9,02% kapitału zakładowego spółki BOA S.A.,
uprawniających do wykonywania 189.063 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowi 9,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-796 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wąwozowa | | 19 lok. 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 380 33 39 | | (22) 380 36 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@boasa.pl | | www.boasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-220-41-82 | | 140784639 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Riad Bekkar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv