Trwa ładowanie...
dkiuy9g
dkiuy9g
espi

BOMI - Nałożenie kary przez Komisję Nadzoru Finansowego (24/2013)

BOMI - Nałożenie kary przez Komisję Nadzoru Finansowego (24/2013)
Share
dkiuy9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nałożenie kary przez Komisję Nadzoru Finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk masy upadłości BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 9 września 2013 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 września 2013 roku po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta art. 56 ustawy o ofercie. Komisja postanowiła nałożyć na BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni karę pieniężną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała w terminie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, gdyż nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych o: 1) wydarzeniach wskazujących na zagrożenie
wystąpienia znacznej straty za trzeci kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., 2) prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r., o której zarząd spółki poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Grażyna Ossowska ? Mazurek Syndyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkiuy9g

Podziel się opinią

Share
dkiuy9g
dkiuy9g