Trwa ładowanie...
d2l9m5m
espi

BOMI - Treść uchwał Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (80/2010)

BOMI - Treść uchwał Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (80/2010)

Share
d2l9m5m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Treść uchwał Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BOMI S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2010 roku.Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy.Podstawa prawna:§38 ust.1 pkt 7 RMF w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
treść uchwał WZA.pdf treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 22.12.2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2010-12-23 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

Podziel się opinią

Share
d2l9m5m
d2l9m5m