Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

BOMI - Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (15/2012)

BOMI - Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (15/2012)
Share
d1laimv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2012 roku Spółka otrzymała od Otwartego Funduszu Emerytalnego Generali na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. informację, iż w wyniku zbycia akcji Emitenta na dzień 9 lutego 2012 Generali Fundusz Emerytalny Otwarty posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BOMI S.A. Liczba akcji posiadanych przed zmianą przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 2.220.314 szt. (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta czternaście sztuk) akcji, co stanowiło 5,62% udziału w obecnym kapitale oraz 5,62% głosów na WZA Spółki. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 1.968.646 szt. (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć sztuk) akcji, co stanowi 4,99% udziału
w obecnym kapitale oraz 4,99% głosów na WZA Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-02-16 Marek Romanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv